Adatvédelmi tájékoztató

A Mozipremierek.hu üzemeltetője, Orcsik Antal és Kovács Helga e.v. (továbbiakban Mozipremierek) tájékoztatja a mozipremierek.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

1. A kezelt adatok köre

A látogató a honlapon történő regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Mozipremierek jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

2. Az adatkezelés célja

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a mozipremierek.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

5. A honlap üzemeltetője

A Mozipremierek – mint üzemeltető – alapvető adatait jelen honlap Impresszum rovatában találja meg.

6. Hozzáférés biztosítása harmadik félnek

A Mozipremierek a felhasználóktól gyűjtött adatokat biztonságos szerveren tárolja és azok közül az alábbiakat osztja meg harmadik féllel:

7. Az érintettek jogai

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Mozipremierek által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az info@mozipremierek.hu email címre megküldött levélben kérhetik. A Mozipremierek a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket az Mozipremierek az info@mozipremierek.hu email címről a MailChimp rendszerét használva küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva vagy az info@mozipremierek.hu címre küldött emailben jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

8. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.