.

Információk

### Impresszum A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége: #### Orcsik Antal Székhely: 1063 Budapest, Szondi u. 42/B E-mail: [email protected] Minden jog fenntartva!
### Jogi nyilatkozat Az Ön által látogatott honlap üzemeltetője a Orcsik Antal (a továbbiakban: Mozipremierek). A Mozipremierek – mint üzemeltető – alapvető adatait jelen honlap „Impresszum” rovatában találja meg. A honlappal kapcsolatos alapvető szabályokat az alábbiakban rögzítjük: A mozipremierek.hu honlap vagy bármely – a nevezett honlapról közvetlenül elérhető – honlap megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. A mozipremierek.hu honlap vagy bármely – a nevezett honlapról közvetlenül elérhető – honlap és az azokon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Mozipremierek előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A mozipremierek.hu honlapon vagy bármely – a nevezett honlapról közvetlenül elérhető – honlapon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a Mozipremierek felelősséget nem vállal, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a honlapok használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. A Mozipremierek tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a Mozipremierek a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Mozipremierek kizárólag a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával Ön, mint a honlap látogatója hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Mozipremierek nyilvántartsa és kezelje. Részletes szabályokat a honlapunkon található „Adatkezelési tájékoztatóban” találhat. A Mozipremierek a felhasználói és a honlapot látogatók személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel. A honlappal kapcsolatos észrevételeit az [email protected] e-mail címre küldheti.
### Adatvédelmi tájékoztató Orcsik Antal, a Mozipremierek.hu üzemeltetője (továbbiakban Mozipremierek) tájékoztatja a mozipremierek.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik. #### 1. A kezelt adatok köre * név * e-mail cím A látogató a honlapon történő regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait a Mozipremierek jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje. #### 2. Az adatkezelés célja * a Mozipremierek online szolgáltatásainak nyújtása (pl.: személyes film lista), * a regisztráció során a weboldalon elhelyezett jelölő négyzetben rögzített külön hozzájárulás alapján az Mozipremierek szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, hírlevél küldése. #### 3. Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a mozipremierek.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása. #### 4. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart. #### 5. A honlap üzemeltetője A mozipremierek.hu honlapot Orcsik Antal (székhely: 1063 Budapest, Szondi u. 42/B) üzemelteti, az adatokat a mozipremierek.hu biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatok közül az alábbiakat osztja meg harmadik féllel: * email cím: a MailChimp hírlevél küldő szolgáltatás számára a felíratkozáskor kért jóváhagyás alapján. A MailChimp az email címeket az [adatvédelmi szabályzatuk](https://mailchimp.com/legal/privacy/) és [felhasználási feltételeik](https://mailchimp.com/legal/terms/) szereint kezeli. #### 6. Az érintettek jogai A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Mozipremierek által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek az [email protected] email címre megküldött levélben kérhetik. A Mozipremierek a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak. Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket az Mozipremierek az [email protected] email címről a MailChimp rendszerét használva küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva vagy az [email protected] címre küldött emailben jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie. #### 7. Jogorvoslat A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.